กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ณ บริเวณตลาดอินโดจีน

0
12137

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตนีเมืองมุกดาหาร พร้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมุกดาหาร ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ณ บริเวณตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานที่จัดงานแข่งเรือประเพณี เทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) เข้าร่วมทั้งหมด ๑๕๐ นาย ประกอบด้วย นศท.รร.มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นศท.รร.เมืองมุกวิทยาคม และนศท.รร.ทีโอเอวิทยาฯ

S__56811524_0.jpg 505866.jpg 32439_0.jpg 32462_0.jpg