เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผ่านเกณฑ์รับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น

0
14082

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ แสงพันธ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร “รับรองท้องถิ่นผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น” จาก นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหารและประธานกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการ ชั้น ๒ อำเภอเมืองมุกดาหาร

LINE_ALBUM___31_0.jpg 31228_0.jpg 31238_0.jpg