เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมส่งข้าราชการโอนย้าย สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

0
8009

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล คณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่งข้าราชการโอนย้าย ราย นายอัครเดช โชติพงษ์ ที่ย้ายไปรับราชการสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมสมพรอภัยโส ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

385054261_835900298542332_8611403423854662664_n.jpg 385923239_835894918542870_9066494799563972852_n.jpg 385502937_835895725209456_7906353504886439709_n.jpg 385502725_835893981876297_1139088488355061063_n.jpg