โครงการฝึกอบรมการบริการและบำบัดน้ำเสีย และโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖

0
365

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต. วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริการและบำบัดน้ำเสีย และโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีวิทยากรร่วมบรรยาย จาก นายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขามุกดาหาร โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร กองช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิตร) นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิตร)

842509_0.jpg 842510_0.jpg 842515_0.jpg 842516_0.jpg 842517_0.jpg