ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยยุทธกาจ รวมถึงซอยข้างธนาคารกรุงไทย ชุมชนแก้วกินรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
131