พิธีสวดรับทักขิฌานุปทานฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระครูเจ้าคณะตำบลเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก อายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระครูโอภาสวีรกุล เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑

0
338

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีสวดรับทักขิฌานุปทานฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระครูเจ้าคณะตำบลเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก อายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระครูโอภาสวีรกุล เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่ ณ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่

S__22937620.jpg S__22937619.jpg S__22937622.jpg S__22937623.jpg S__22937625.jpg