งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนอรุณรังษี

0
18318

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมวในชุมชนอรุณรังษี ณ วัดอรุณรังษี อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น ๓๗ ตัว

2.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4883884877898102921_109386061639260.jpg 3.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4883884877898102921_109386062367854.jpg 3.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4883884877898102921_109386062316812.jpg