งานควบคุมโรคฯ ร่วมกับ อสม. ออกพ่นควันกำจัดยุง ชุมชนดอนมุกดา

0
264

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ชุมชนดอนมุกดา ออกพ่นควันกำจัดยุงในพื้นที่ชุมชนดอนมุกดา

S__30892256.jpg S__30892267.jpg S__30892259.jpg S__30892265.jpg