ฝ่ายป้องกันฯ ลงพื้นที่ริมโขง เตรียมสถานที่งานพิธีสมโภช “เจดีย์จันทรวิสุทธิ์”

0
19657

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่จำนวน ๕ นาย ออกตัดต้นไม้ ถางหญ้า บริเวณริมโขงสำหรับการจัดงานพิธีสมโภช “เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” พระครูจันทรวิสุทธิ์(ล้วน จนฺทสาโร) วัดศรีมงคลเหนือ ที่บริเวณข้างสถานี้ตำรวจน้ำ จ.มุกดาหาร

S__19710004.jpg S__19710015.jpg