กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลฯ

0
453

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองช่าง นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหัวโคมไฟใหม่บริเวณหลังจวนผู้ว่าเก่า สามแยกซอยอนุรักษ์๒ ถนนศรีประเสริฐซอยศรีประเสริฐ๑ ซอยบุตรโคตร ถนนมโนรมย์ ซอยมโนรมย์๒ ชุมชนอรุณรังษี ชุมชนหลังศูนย์ราชการ และซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณคอสะพานหน้าวัดศรีมงคลเหนือและถนนท่าเรือ

2.S__11231260.jpg 3.S__11231261.jpg 5.113833.jpg 4.S__21684259.jpg