ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานพิธีสมโภช “เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” พระครูจันทรวิสุทธิ์(ล้วน จนฺทสาโร)

0
13841

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมกับวัดศรีมงคลเหนือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานพิธีสมโภช “เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” พระครูจันทรวิสุทธิ์(ล้วน จนฺทสาโร) เพื่อวางแผนการจัดงานให้เกิดความพร้อมและเรียบร้อยต่อไป โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

2.3490458.jpg 3.3490454.jpg 4.3490432.jpg