กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้าชำรุด

0
19699

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองช่าง นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เปลี่ยนหัวโคมไฟ ที่ซอยศรีลาวัฒน์ ซอยสามัคคี๒ ซอยอนุรักษ์๒ บริเวณริมโขงบางส่วน ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก บริเวณทางเข้าตลาดเทศบาล๒ แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนสมุทรศักดารักษ์ และซ่อมแซมทางเท้าชำรุดบริเวณถนนสองนางสถิตย์

S__20652067.jpg S__20652101.jpg S__20652078.jpg