งานสัตวแพทย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีมงคลเหนือ

0
19040

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ชุมชนศรีมงคลเหนือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในหน้าร้อน ณ วัดศรีมงคลเหนือ โดยมีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น ๓๘ ตัว

temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4875548370078614686_52285759026459.jpg temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4875548370078614686_52285758685886.jpg S__24739880.jpg