ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด ในเขตเทศบาลฯ

0
1606

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้กองช่างดำเนินการแก้ไขฝารางระบายชำรุดชั่วคราวบริเวณตลาดราตรีและบริเวณหน้าวัดแจ้ง ชุมชนโนโปใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ชุมชนนาโป

7381.jpg S__19120139.jpg 4.S__19390508.jpg