พิธีมอบวุฒิบัตร​และแสดงผลงานเด็กที่ผ่านการศึกษา ศพด. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

0
16146

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานมอบวุฒิบัตร​และแสดงผลงานเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้แก่ ศพด. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ (๒๕๔๘) ศพด.วัคคำสายทอง ศพด.ศรีบุญเรือง และ ศพด.วัดบรรพตมโนรมย์ จำนวน ๑๐๑ คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย/งานเทศบาล ผู้บริหารสถาศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

6.S__22274113_0.jpg 8.S__22274153.jpg S__22274142.jpg 9.S__22274137.jpg 1.S__22274133.jpg 8.S__22274135.jpg