ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี

0
230

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณีตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยปลัดเทสบาล รองปลัดเทศบาล และห้วหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อนำไปปรับใช้กับุคลากรและวิสัยทัศน์องค์กร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย

3239945.jpg 2.3239948.jpg 3.3239951.jpg 5.3239946.jpg