การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ที่แยกเมืองใหม่ เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนน

0
187

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ภายใต้การอำนวยการของนางสุวรรณ๊ ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมานายอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย นำกำลัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ผลัดที่ ๑ ทำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ที่แยกเมืองใหม่ เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิต และสร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยและการมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร

2.S__17309734.jpg 3.S__17309743.jpg