ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมุกดาหาร ในสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

0
588