ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการ แยกซอยคุ้มพลถึงซอยจันทร์เสนีย์ ชุมชนศรีประเสริฐ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
149

ดาวน์โหลด