นายกเทศมนตรีฯ และคณะ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาเรือมุกดาหารและสถานที่จัดงานแข่งเรือ

0
237

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะฯ ออกตรวจติดตามการซ่อมแซมทำสีเรือปริ้นท์เซส และตรวจติดตามการเตรียมพื้นที่ สถานที่ ตลาดอินโดจีน ในการจัดงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษา โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จะดำเนินการพัฒนาและจัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยต่อไป

2-25cbcfeb3bdce3b64.jpg 28f65670090f83f97.jpg 3d376a5c57add7781.jpg 4a16de4e3fa2bb015.jpg