โครงการอบรมให้ความรู้ และคัดกรองเบาหวาน ความดัน ในกลุ่มเสี่ยงและวัยทำงาน ชุมชนนาโปใหญ่

0
378

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานสำรวจ คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ในโครงการออบรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันในกลุ่มเสี่ยงและวัยทำงาน ชุมชนนาโปใหญ่

2e53c2dacdf397fa5.jpg 575666.jpg 575690.jpg