ออกเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

0
276

6 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะท่านนภาภรณ์ เมฆฉิม รองประธานแม่บ้านมหาดไทย ออกเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โรงเรียนทีโอเอวิทยาฯ ด.ญ. ศศิภา วรรณจันทร์ โรงเรียนเทศบาล2 (วัดนิรมิต)​ ด.ญ. เยาวพา ใจสุข

E2BAA62A-22A4-4F40-B482-554D618FE6E2.jpg
8C84B463-5FE7-4D6D-87B1-F055845DC407.jpg
84E00A93-D3AE-4D31-8CE6-12266BCD93FC.jpg
06CAE7D8-DEF2-44D7-8E39-8D6DB9CD5DD9.jpg
8AC93A46-7988-42EB-806A-4E8A33F9A8CB.jpg