ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการตัดแต่งต้นไม้ตามข้างทางและแนวเสาไฟฟ้า ถนนตาดแคนพัฒนา

0
502

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ทำการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ และเถาวัลย์ ที่ขึ้นตามไหล่ทาง แนวเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร เพื่อป้องกันอันตรายและให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน ณ บริเวณถนนตาดแคนพัฒนา จ.มุกดาหาร

34E007D5-941E-456A-A7A0-DC4087F84D35.jpg
8426D9EB-B5AB-4615-9032-6043B721517E.jpg
7D0BA960-AB2F-41DF-8D4F-1B6834928548.jpg
4BB92660-4CAD-454F-93EC-611AD4DBB437.jpg
6482A284-90A0-40E2-8CA4-138A90FD685E.jpg