วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0
330

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

296F3BA8-ABC7-4D54-8708-EC6788C45A3C.jpg
153E595B-52A7-47D4-B7BF-8C648007F35A.jpg
315A1067-A4A9-4965-AF9C-256C5A5F96D0.jpg
EC0E01F0-3DE4-4FF3-B966-538895E61B00.jpg
720BC8B9-4BF4-4BDF-8382-9CE002EEB054.jpg
F39A143B-A671-4B11-BEBB-D7E451E2B50D.jpg
CBD1EC10-387C-4A17-B60E-0C22C13220A4.jpg
6D908B22-D136-42E8-A932-E8C6E1C7BE57.jpg