กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่อนโครงการรักบ้าน รักแผ่นดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕

0
473

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ วัดหลักสอง นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่อนโครงการรักบ้าน รักแผ่นดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการจัดทำถังขยะเปียก การให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะการให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

84052F34-B5D6-496B-B33C-FC45C4FEF717.jpg
E079F6EE-36A6-4B88-AA90-13E2B375E41D.jpg
62F21119-8249-4967-9FA4-3925B2783B33.jpg
0DA3D0AB-A778-4955-99D3-E0728028DB0C.jpg
C2877EE9-9938-4B4F-9999-6F63443CB286.jpg
D1F84E59-9C4B-45AE-9023-9E456923F43D.jpg
5F44DE6D-8AAA-407F-8A75-D800C253C963.jpg