ทำการกำจัดขยะ วัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก

0
467

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการกำจัดขยะ วัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ป้องกันปํญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ทันในช่วงหน้าฝน ณ บริเวณคลองร่องบ่อ ข้างธนาคารกรุงไทย จ.มุกดาหาร

001.jpg
2423546.jpg
2423550.jpg
2423552.jpg
2427238.jpg
2427239.jpg
2427427.jpg
2427428.jpg