ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข EOC COVID เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

0
376

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข EOC COVID เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

105874.jpg
105872.jpg
105873.jpg
105875.jpg
105876.jpg