งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานวันลอยกระทง

0
391

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานวันลอยกระทง ของชุมชน ที่ท่าน้ำห้วยแข้. วัดป่าศรัทธาธรรม จ.มุกดาหาร

1FE9F5A5-8B27-46EE-A953-18FE25BEE249.jpg
838CD5F1-2477-4798-AA78-A97871250B96.jpg
F6C84DCD-9F0B-4576-B399-E05B2804689A.jpg
1477CAB4-5AFB-4DD0-A641-18ED1AD0E720.jpg