ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ/กล่องยังชีพ พร้อมเงินสดให้แก่ผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
274

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ/กล่องยังชีพ พร้อมเงินสดให้แก่ผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2ADA54DC-3FF8-47AE-86B7-18DF93BFEF00.jpg
2D741556-DE26-447B-AEB2-69D4D7D8E489.jpg
CAEDC888-CB65-4BE5-8A9E-8A0F6D2878A8.jpg
FE077240-8769-455D-93AC-9743557C699D.jpg
6C940BE6-8BA2-45E2-925C-0F3BDBC0BE5E.jpg
A8DD2C6B-D5AF-4062-BC1D-28F820CB55F3.jpg
E42B2787-9010-4647-AAB7-82903C8FA331.jpg