ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ร่องปอ (ข้างสวนสาธารณะ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)