ตรวจตรา สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำการระมัดระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดเทศบาล ๑

0
1015

๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล พร้อมชุด เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกดำเนินการตามหนังสือสั่งการของจังหวัดมุกดาหาร และตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจตรา สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำการระมัดระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดเทศบาล ๑ พร้อมกันนี้ได้แจกหน้ากากอนายมัยและเจลล้างมือให้กับประชาชน ด้วย

236229.jpg
236231.jpg
236232.jpg
236237.jpg