ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร

0
922

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีคณะกรรมการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

232080.jpg
232081.jpg
232082.jpg
232083.jpg
232084.jpg