คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf” download=”all”]