คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร.pdf” download=”all”]