11

- Advertisement -

Latest article

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

พิธีทำบุญตักบาตร และทอดถวายกฐินสามัคคีเทศบาลและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทอดถวายกฐินสามัคคีเทศบาลและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดคำสายทอง จังหวัดมุกดาหาร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานกฐินสามัคคีเทศบาลและชุมชน ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานกฐินสามัคคีเทศบาลและชุมชน ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร