การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf” download=”all”]