แจ้งเรื่องขอให้ทางเทศบาลขุดลอกคลองถนนกลางเมือง

กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ)หมวดหมู่: อื่นๆแจ้งเรื่องขอให้ทางเทศบาลขุดลอกคลองถนนกลางเมือง
ภิรญา asked 3 ปี ago

แจ้งประสานงานท่านผู้เกี่ยวข้อง
จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก พายุเข้า เมื่อวันที่ 1 พ.ค 2564 ทำให้แสดงให้เห็นถึงการดจัดการระบบท่อระบายน้ำภายในตัวเมืองทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งจังหวัด ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สร้างความเดือนร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งทางเทศบาลควรคำนึงถึงจุดนี้และรบกวนช่วยปรับปรุงพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าเหมือนจังหวัดข้างเคียงด้วยค่ะ