ต้องการถังขยะเพิ่ม

mon asked 4 ปี ago

อยากได้ถังขยะเพิ่ม ที่ ถ. แก่นสำโรง ตรงตำแหน่ง ที่ ถังขยะล้น ตลอดเวลา เนื่องจากหลายหลังคาบ้านใช้ร่วมกันขยะล้น ทัศนียภาพบ้านเมืองไม่สวยงามคะ