โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ชุมชนคำหอยและชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

0
91

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC และโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะหลังคลอดฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนคำหอยและชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

IMG_9462.jpg IMG_9476.jpg IMG_9526.jpg IMG_9516.jpg IMG_9520.jpg IMG_9513.jpg