เทศบาลฯ ลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๗

0
101

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล ลงพื้นที่มอบนมและไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ที่ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๗

S__33464552_0.jpg S__33464550_0.jpg