สำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗

0
76

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่และมอบบัตรประจำตัวประชาชน โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร งานทะเบียนบัตรฯ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามโครงการจัดทำบัตรประจำตัวกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและคนพิการ ปี ๒๕๖๗ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน ๒ ราย

461158.jpg 461159.jpg