ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

0
94

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

717988.jpg 717993.jpg 718011.jpg 718048_0.jpg