งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนสามัคคีธรรม ศรีประเสริฐ คำสายทอง

0
65

วันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนสามัคคีธรรม ศรีประเสริฐ คำสายทอง มีสุนัขแมวเข้ารับบริการทั้งหมด ๑๒๒ ตัว ประกอบด้วย ชุมชนสามัคคีธรรม ๕๐ ตัว ชุมชนศรีประเสริฐ ๔๒ ตัว และชุมชนคำสายทอง ๓๐ ตัว

71DB28A0-FB1E-4476-B6DC-24099C7FCF6E_0.jpg ACD1B3D5-DADB-44B3-A670-0AB6609E8CC4_0.jpg C0D6504C-1786-47F9-B5B3-584BE8199A7E_0.jpg EBA6793D-CE8E-4133-B5F1-F84B5BE426D7_0.jpg F5D9886D-42B5-40E4-A219-FC5B0E55EE52_0.jpg