กองช่าง ดำเนินการช่อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

0
94

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการช่อมระบบระบายน้ำที่ซอยร่วมใจ ๓ ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดที่ซอยตาดแคน๑ บริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลสุวพิญช์ และซ่อมแซมฝารางระบายที่ถนนพิทักษ์สันติราษฏร์ บริเวณสี่แยกตลาดหมู เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน และรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

43488_0.jpg 43428_0.jpg S__40255502_0.jpg