ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพวัดป่าศิลาวิเวกชุมชนค่ายลูกเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)