งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนตาดแคน ๑

0
131

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชนตาดแคน ๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ณ บ้านประธานชุมชนตาดแคน ๑

IMG_4851.jpg IMG_4843.jpg IMG_4775.jpg IMG_4810.jpg