งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

0
116

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพร้อมด้วย ด.ต.วิเชียร พรหมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายชัยณรงค์ แสงพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชนศรีมุกดาหาร ๒ และงานสัตวแพทย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในชุมชนศรีมุกดาหาร ๒ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๗ ณ.บ้านรองประธานชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

IMG_4699.jpg IMG_4691.jpg IMG_4702.jpg IMG_4180.jpg IMG_4643.jpg IMG_4190.jpg