งานควบคุมโรคติดต่อออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายโรงเรียนท่านพระสารีบุตร

0
145

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายที่โรงเรียนท่านพระสารีบุตร เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ และป้องกันโรคระบาดที่มากับฤดูฝน

S__33342019_0.jpg