งานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ที่โรงเรียนมุกดาลัย

0
126

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ที่โรงเรียนมุกดาลัย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออกและโรคต่าง ๆ ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค และมักระบาดในฤดูฝน

S__33333982_0.jpg S__33333984_0.jpg