งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนอรุณรังสี

0
109

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนอรุณรังสี มีสุนัขแมวเข้ารับบริการทั้งหมด ๖๐ ตัว

2F3F162B-5FDD-4FC9-AB12-62A49244BC89_0.jpg 81CC6810-5874-4908-94F3-18EE5B9CB5CA_0.jpg D1072119-8B51-4C8D-94BA-2AFF733A684B_0.jpg